Thuộc tính alt là gì trong seo?

Thuộc tính alt là gì?

Thuộc tính alt là thuật ngữ dùng trong ngôn ngữ lập trình html và xhtml. Alt được viết tắt từ Alternative có nghĩa là có khả năng thay thế. Đây là thuật ngữ dùng để thể hiện các văn bản mô tả thay thế cho 1 phần tử nào đó trên trang mà các con bot hoặc người dùng không thể đọc được nội dung cụ thể như các hình ảnh, các đoạn java script,

thuộc tính alt là gì

Alt text chính là nội dung của thuộc tính alt

Văn bản thay thế Alt text là nội dung bên trong thuộc tính alt. Như trong ví dụ trên thì alt text là đoạn text “Hình ảnh cô gái”. Đoạn văn bản này thay thế cho nội dung bên trong của phần tử và giúp người truy cập website hoặc các con bot công cụ tìm kiếm có thể nắm được nội dung bên trong.

Tác dụng của thuộc tính alt là gì trong seo?

Thuộc tính alt – alt  attribute sẽ cung cấp một văn bản thay thế cho hình ảnh trong trường hợp hình ảnh đó bị lỗi, không được hiển thị.

Người làm seo có thể tạo hoặc không tạo các văn bản thay thế nhưng alt text sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho website trong seo nhất là những website dùng nhiều phần tử mà spider không thể đọc được. Thay vì dùng nhiều hình ảnh không có alt trong 1 bài viết, nên chèn 1, 2 ảnh và dùng thuộc tính alt với các đoạn text để thay thế cho nội dung những hình ảnh đó.

Alt text có thể không xuất hiện trực tiếp trên trang và người dùng có thể không nhìn thấy nó nhưng con bot của công cụ tìm kiếm nhận diện được và điều này hoàn toàn có lợi cho website.

Hơn nữa, các văn bản thay thế cũng được công cụ tìm kiếm sử dụng để tính toán mật độ từ khóa, do đó các alt text nên chứa từ khóa chính một cách tự nhiên, tránh nhồi nhét nhiều từ khóa trong thuộc tính alt.

Xem thêm bài viết:  Làm sao khi Google không index website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!